IDSYS podpořil tyvek náramky 13. ročník akce Kolotoče bez barier.

Ten se konal jako vždy před zahájením Břevnovského posvícení a to ve čtvrtek 5. října 2017 od 14 do 16 hodin.

Cílem akce bylo bezplatné točení, ježdění a houpání vyhrazené pro děti a mládež z ústavů, dětských domovů, stacionářů, rehabilitačních ústavů a v péči rodičů s různými stupni handicapu, kteří si atrakce nemohou užívat v normálním provozu. Pro účastníky byly připraveny posvícenské koláče, nápoje a také malé dárky, které vyrobily děti z  mateřské školky Jílkova v akci „Děti – dětem“.
Partnerem této spolkové akce byl sbírkový projekt Pomozte dětem, který společně organizují Nadace rozvoje občanské společnosti a Česká televize.

www.spolekbrevnovskychzivnostniku.cz
.
DSC_0908     DSC_0909     Plakat web - kopie (2)